Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z art.11.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego jest organem KAS.
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego.
  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej.
  Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-skarbowego.
  Zgodnie z art. 36.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi są jednostkami organizacyjnymi KAS.
  W skład Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzi delegatura urzędu w Kielcach oraz oddziały celne w Kieolcach, Starachowicach i Sandomierzu.  Delegaturą kieruje zastępca naczelnika urzędu.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację urzędu określają w szczególności:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.),
  • Zarządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia  1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych krajowej administracji skarbowej oraz nadania im statutów,
  • Rozporządzenie ministra finansów i rozwoju z 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
  • Regulamin organizacyjny organu.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną.
   

  Stan prawny na dzień 12.07.2018r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 13:39 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 10:58
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Joanna Kępa
  Rejestr zmian