«Powrót

100 000 zł kary za nielegalny automat do gry hazardowej

100 000 zł kary za nielegalny automat do gry hazardowej

100 000 zł kary za nielegalny automat do gry hazardowej

Funkcjonariusz celno-skarbowy  podczas kontroli nielegalnych automatów do gry.
NIelegalny automat do gry hazardowej

W ostatnich dniach marca funkcjonariusze ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach kontrolowali lokale z nielegalnymi automatami do gier w Ostrowcu i powiecie kieleckim.

Czynności procesowe realizowali na podstawie Postanowień Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielce-Wschód oraz Kielce-Zachód.

W trakcie czynności wykonywanych 22 marca br. w Ostrowcu Świętokrzyskim  funkcjonariusze zabezpieczyli 5 nielegalnie eksploatowanych automatów do gier hazardowych.

W kolejnych dniach kontrolę przeprowadzono w powiecie kieleckim zatrzymując  kolejne 20 maszyn. Działania funkcjonariuszy celno–skarbowych  wspierali policjanci z KWP z Kielc.

W powyższych sprawach przesłuchano świadków oraz przeprowadzono eksperymenty procesowe, co pozwoliło stwierdzić jednoznacznie, że w kontrolowanych lokalach w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Kielcach doszło do popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w art. 107 par. 1 kodeksu karno-skarbowego, tj. że urządzano nielegalnie gry hazardowe.

Urządzającym  nielegalne gry hazardowe  grozi obecnie  kara  administracyjna  12 000 zł  za każdy  nielegalny  automat do  gry  hazardowej. Jednak od 1 kwietnia  wysokość tej kary  wzrośnie do 100 000 zł.

 

Już 1 kwietnia  wchodzi w życie  zmiana  do  ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych, której celem jest ograniczenie występowania zjawiska „szarej strefy" oraz  zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu.

Zgodnie z nowymi przepisami karom podlegać będą:

  • urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia; w przypadku gier na automatach wysokość kary będzie wynosiła 100 000 zł od każdego automatu (obecnie 12 000 zł), w przypadku innych gier 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,
  • urządzający gry, którzy posiadają koncesje lub zezwolenia ale naruszają jego warunki – w takim przypadku kara będzie wynosiła do 200 000 zł,
  • posiadacze zależni i samoistni lokalu, czyli właściciele lokali gastronomicznych, sklepów, punktów usługowych, itp., w których znajdują się niezarejestrowane automaty do gier – w takim przypadku kara pieniężna będzie wynosiła 100 000 zł od każdego automatu,
  • uczestnicy gier hazardowych urządzanych bez koncesji, zezwolenia lub bez zgłoszenia - wysokość kary będzie wynosiła 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek.

Kontrole w obszarze hazardu należą do zadań stałych i priorytetowych.

Do 28 lutego br. wykonywała je Służba Celna, a od 1 marca br. w wyniku reformy, Krajowa Administracja Skarbowa.

Kontrole były, są i będą przeprowadzane we wszystkich aspektach rynku hazardowego pod kątem stosowania obowiązujących przepisów prawa.