«Powrót

Aktywne wakacje - dzieci w urzędzie skarbowym

Aktywne wakacje - dzieci w urzędzie skarbowym

Aktywne wakacje - dzieci w urzędzie skarbowym

WIzyta  dzieci w urzędzie skarbowym

27 lipca br.  Urząd Skarbowy w Starachowicach odwiedziła grupa  dzieci i opiekunów z grupy „Półkolonie 2017".

Podczas wizyty dzieci spędzające wakacje w mieście spotkały się z Naczelnikiem,  zwiedziły budynek urzędu skarbowego oraz poznały pracę urzędników na stanowiskach pracy w Centrum Obsługi.  Odwiedziły też kącik zabaw dla najmłodszych i obejrzały wystawę prac plastycznych o tematyce podatkowej. 

W drugiej części spotkania, która odbyła się na sali konferencyjnej urzędnicy przybliżyli przyszłym podatnikom historię podatków, ich znaczenie dla państwa i społeczeństwa w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance i chętnie odpowiadały na pytania związane z podatkami.