«Powrót

CUDO w Świętokrzyskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Kielcach już działa

CUDO w Świętokrzyskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Kielcach już działa

CUDO w Świętokrzyskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Kielcach już działa

Funkcjonariusze przy stanowiskach pracy w ramach CUDO
Spotkanie agentów celnych z funkcjonariuszami urzędu

W Świętokrzyskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Kielcach od dnia 2 stycznia 2018 r. funkcjonuje Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw zwane CUDO.

Zmiana  ta  ma  przede wszystkim skrócić czas oczekiwania załatwiania formalności w obrocie  międzynarodowej wymiany  towarów  w  ramach  eksportów i importów.

Centrum CUDO zostało utworzone przy Oddziale Celnym w Kielcach. Na Oddziały satelickie (poza Kielcami) wyznaczono Oddziały Celne w Starachowicach  i Sandomierzu. Funkcję Oddziału zapasowego pełnić będzie Oddział Celny w Starachowicach. Obecnie, funkcjonariusze wykonujący zadania w CUDO oraz oddziałach satelickich pracują w systemie dwuzmianowym, od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 22.00, obsługując import oraz eksport towarów. Wszystkie oddziały celne Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach funkcjonują w dotychczasowych lokalizacjach.

Wprowadzone zmiany mają na celu:

  • skrócić czas odpraw celnych, co ma skutkować większą płynnością  dokonywania odpraw  w obrocie towarowym  z zagranicą,
  • wydłużyć czas dostępności urzędu dla podmiotów,
  • zapewnić  szybszy dostęp do towaru przez podmioty,
  • stworzyć wyższy poziom oferowanych usług  związany ze standaryzacją procedur obsługi odpraw celnych.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod adresem http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/kas-usprawni-odprawy-i-kontrole-celne .

W pierwszych dniach lutego br. w Starachowicach, Sandomierzu i Kielcach, z-ca Naczelnika ŚUCS spotkał się z przedstawicielami agencji celnych obsługujących przedsiębiorstwa dokonujące  obrotu  towarowego z zagranicą. Podsumowano  pierwszy  miesiąc  funkcjonowania  CUDO.  Agenci celni wyrazili  potrzebę  takich  roboczych  spotkań, gdyż  pozwoli im to na bieżące  zgłaszanie  uwag czy propozycji dot.  usprawnienia  systemu.  Będą one odbywać się cyklicznie.