«Powrót

Działania prewencyjne podczas Święta Zalewajki

Działania prewencyjne podczas Święta Zalewajki

Działania prewencyjne podczas Święta Zalewajki

Plakat  informujący o Święcie Zalewajki

W niedzielę 23 lipca br. w Osadzie Średniowiecznej pod Świętym Krzyżem odbyła się siódma edycja Świętokrzyskiego Święta Zalewajki, zorganizowanego przez Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.

Impreza przyciąga bardzo dużo turystów i okolicznych mieszkańców ze względu na ciekawy  program artystyczny, kolorowe ludowe stroje, zalewajkę na 25 sposobów i wiele atrakcji dla dzieci. Przy okazji takich plenerowych  imprez ustawiane są stoiska handlowe i gastronomiczne, na których  sprzedaje się różne  produkty m.in.  pamiątki, owoce, pieczywo, ale bywa też i wyroby akcyzowe.

Jednym z zadań Służby Celno-Skarbowej jest kontrola prawidłowości sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Realizacja  tego  zadania  odbywa się  także  poprzez  działania prewencyjne m.in. informacje przekazywane organizatorom dot. obowiązujących  przepisów w zakresie  sprzedaży  wyrobów akcyzowych.

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach przeprowadził kontrolę imprezy plenerowej w Hucie Szklanej w zakresie handlu wyrobami akcyzowymi, w wyniku  której nie stwierdził żadnych  nieprawidłowości. Cieszy fakt, że działania prewencyjne  przynoszą efekty, a organizatorzy oprócz zapewnienia atrakcji uczestnikom, czuwają nad prawidłowością przestrzegania  przepisów  prawa.