«Powrót

Grudniowa walka z hazardem

Grudniowa walka z hazardem

Grudniowa walka z hazardem

Nielegalne automaty do gier

Świętokrzyska służba celno-skarbowa w sposób stały i konsekwentny walczy z podmiotami urządzającymi nielegalnie gry na automatach przeprowadzając czynności kontrolne. Skuteczność działań zwiększa się dzięki współpracy z innymi służbami np. z Policją. Magazyn celno-skarbowy jest pełen maszyn służących do nielegalnego urządzania gier hazardowych i z tygodnia na tydzień automatów przybywa.

W grudniu 2017 r. funkcjonariusze i pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach prowadzili czynności sprawdzające w zakresie zwalczania nielegalnego hazardu. Skontrolowano 22 miejsca na terenie m. Kielce oraz powiatów: kieleckiego, skarżyskiego, ostrowieckiego i opatowskiego, co do których istniało podejrzenie urządzania i prowadzenia  gier hazardowych na automatach wbrew obowiązującym przepisom. Podejrzenia potwierdziły się w 5 przypadkach, w wyniku czego zajęto 20 nielegalnych urządzeń do gier.

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. tj. od czasu nowelizacji ustawy o grach hazardowych, do dnia 28 grudnia 2017 r. funkcjonariusze i pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach ujawnili łącznie 49 miejsc urządzania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. W wyniku działań kontrolnych zatrzymano 186 automatów lub innych urządzeń tego typu. W miejscach ich urządzania zabezpieczono gotówkę w łącznej kwocie 77 000 zł.

Działania świętokrzyskiej służby celno-skarbowej będą prowadzone  nadal, gdyż  zwalczanie nielegalnego hazardu należy do priorytetowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej.