«Powrót

Kontrola przesyłek kurierskich

Kontrola przesyłek kurierskich

Kontrola przesyłek kurierskich

Pies służbowy

Zwalczanie przestępczości  to jedno z wielu zadań nałożonych na Służbę Celną-Skarbową. Nieoceniony wkład w skuteczność  działań  mają  także  psy  służbowe, które pomagają w kontrolach np. przesyłek kurierskich.

W Izbie  Administracji  Skarbowej w Kielcach pracują  dwa psy, wyszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych. W pierwszej połowie lipca br. funkcjonariusze Świętokrzyskiego  Urzędu  Celno- Skarbowego w Kielcach wzmożyli kontrole przesyłek firm kurierskich na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku prowadzonych czynności tylko 11 i 12 lipca, ujawniono łącznie 15 kg tytoniu do palenia bez wymaganych znaków akcyzy i innych oznaczeń identyfikujących zatrzymany towar. Największy udział w ujawnieniu "trefnego" towaru miały służbowe czworonogi. Ich czujne  nosy  pozwoliły  na   przeprowadzenie  kontroli  szybko i skutecznie.

Wartość szacunkowa zatrzymanych wyrobów tytoniowych wynosi ponad 7,5 tys. zł, a uszczuplone należności publicznoprawne przekraczają 16 tys. złotych.