«Powrót

Nielegalny handel na bazarze

Nielegalny handel na bazarze

Nielegalny handel na bazarze

Kontrola na bazarze

Likwidacja „szarej strefy", to jedno z głównych zadań  Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego każdego dnia funkcjonariusze i pracownicy  prowadzą kontrole w wielu obszarach i w różnej formie. Kontrole na bazarach, targowiskach  miejskich nie są już zaskoczeniem dla handlujących, ponieważ funkcjonariusze wykonują swoją pracę  także w umundurowaniu, co ma działanie  prewencyjne. Mimo to, dość często funkcjonariusze urzędu celno-skarbowego z Kielc ujawniają nielegalny handel wyrobami akcyzowymi tj. papierosami i alkoholem.

W minionym tygodniu przeprowadzono taką kontrolę na targowisku miejskim w Ostrowcu Św. Jeden z handlujących oferował do sprzedaży papierosy bez akcyzy. W związku z  ujawnioną  kontrabandą, kontrolerzy przeszukali mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze. Okazało się, że nieuczciwy przedsiębiorca uczynił sobie z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu, oprócz papierosów handlował także alkoholem. W sumie mundurowi znaleźli 208 paczek papierosów i 20 litrów alkoholu bez banderol, niewiadomego pochodzenia.

Wartość rynkowa zajętego towaru wyniosła 5000 zł natomiast łączna kwota uszczuplonych należności skarbu państwa wyniosła ok. 7100 zł.

Dalsze postępowanie prowadzi Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu  Celno- Skarbowego w Kielcach. 

Przypominamy i ostrzegamy- każdy, kto kupuje nielegalne wyroby z niewiadomych źródeł naraża swoje zdrowie i życie. Nielegalne wyroby alkoholowe produkowane są z alkoholu technicznego, który znajduje się w rozpuszczalnikach oraz płynach przeciwoblodzeniowych. Zawierają wiele szkodliwych substancji, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka m.in. metanol, glikol oraz, będący efektem odkażania, chloroform.

Osoby, które decydują się na nabycie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych, nieposiadających znaków akcyzy, popełniają przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, co zagrożone jest karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności do 3 lat.