«Powrót

Nielegalny hazard i wyroki sądowe

Nielegalny hazard i wyroki sądowe

Nielegalny hazard i wyroki sądowe

Automaty w magazynie celno-skarbowym.
Pieniądze zabezpieczone w postępowaniu.

            Świętokrzyska Administracja Skarbowa w sposób stały i konsekwentny walczy  z podmiotami urządzającymi nielegalnie gry na automatach, przeprowadzając często wspólnie z innymi służbami, na szeroką skalę czynności kontrolne. Magazyn celno- skarbowy jest pełny  automatów służących do nielegalnego urządzania gier hazardowych. Słowo „hazard" oznacza „ryzyko", „niebezpieczeństwo". W przypadku nielegalnego hazardu jest to nie tylko ryzyko utraty pieniędzy, ale również ryzyko stania się przestępcą.

Działania aparatu wykonawczego potwierdzają sądy. Po kilku latach sporów, głównie na gruncie prawnym, prowadzone postępowania karne-skarbowe zakończyły się skazującymi wyrokami sądowymi.  W ciągu ostatnich 3 miesięcy, kilkunastu organizatorów nielegalnego hazardu zostało uznanych za winnych popełnienia przestępstw skarbowych. Sprawcy zostali ukarani karami grzywny w wysokości łącznej ponad 300.000 zł. Niezależnie od wymierzonych kar, sądy orzekły również przepadek środków pieniężnych oraz urządzeń zabezpieczonych przez funkcjonariuszy o wartości 285.000 zł.

Skazujące wyroki sądowe zapowiadają zwiększenie skuteczności walki z procederem nielegalnego urządzania gier hazardowych. Sprawcy muszą się z liczyć z coraz surowszymi konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale również z możliwością utraty wolności, gdyż przestępstwo skarbowe polegające na urządzaniu gier hazardowych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Obecnie w sądach rejonowych okręgu kieleckiego toczy się niemal 100 postępowań karnych skarbowych przeciwko organizatorom nielegalnych gier na automatach i na ławie oskarżonych zasiadają kolejni „biznesmeni" z branży hazardowej.

Kolejne kilkadziesiąt postępowań karnych skarbowych prowadzi Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach. Kary zapadające w postępowaniach karnych skarbowych to nie jedyne dolegliwości, które mogą spotkać hazardowych „przedsiębiorców". Osoby naruszające zasady organizacji gier hazardowych muszą się liczyć z karami administracyjnymi wynoszącymi nawet 100 000 zł od każdego automatu wykorzystywanego do nielegalnych gier.

Z początkiem grudnia  funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Policji zajęli kolejne 8 automatów. Działania kontrolne  prowadzono na terenie powiatu buskiego i opatowskiego. Obecnie trudno zidentyfikować nielegalne salony gier. Okna i drzwi do takich  lokali zaklejone są folią nieprzepuszczającą światła, brak również jakichkolwiek szyldów lub napisów. W wyniku  dokonanych wcześniej ustaleń, w momencie  kontroli  ujawniono 8 włączonych i działających automatów do gier. Funkcjonariusze potwierdzili tym samym, że w kontrolowanych miejscach urządzany jest  nielegalny hazard.