«Powrót

O podatkach i CITES w kieleckim ekonomiku

O podatkach i CITES w kieleckim ekonomiku

O podatkach i CITES w kieleckim ekonomiku

Pracownicy Izby  Administracji Skarbowej podczas wykładu w szkole

6 kwietnia 2018 r. pracownicy Izby Administracji Skarbowej i Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, wzięli udział w spotkaniu organizowanym w ramach projektu „Olimpiada Bankowo – Finansowa"  realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie programu edukacji ekonomicznej.

To już kolejna edycja tego przedsięwzięcia, które jest dedykowane młodzieży szkolnej z całego województwa świętokrzyskiego. Spotkanie rozpoczęło się  wykładem przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach dot. cyberprzestępczości. Następnie informacje z obszaru podatków i nowych narzędzi elektronicznych jakie oferuje Ministerstwo Finansów przekazali słuchaczom pracownicy świętokrzyskiej administracji skarbowej.

W związku ze zbliżającymi  się wakacjami była to też dobra okazja do przedstawienia młodzieży zagrożeń z jakimi mogą się spotkać  podczas przekraczania  granicy. Z dużym zaciekawieniem uczniowie obejrzeli również prezentację o ograniczeniach w przywozie i wywozie dewiz, dóbr kultury, leków, broni, wyrobów akcyzowych, zwierząt domowych i okazów chronionych konwencją waszyngtońską zwaną CITES.