«Powrót

Obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej

Obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej

Obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej

Odznaczeni i awansowani pracownicy i funkcjonariusze  Izby  Administracji Skarbowej w Kielcach
Minister Paweł Cybulski podczas przemówienia.

2 października 2017 r. w Kielcach odbyły się regionalne obchody Dnia  Krajowej Administracji  Skarbowej. W tym uroczystym dniu  po raz pierwszy wspólnie świętowali pracownicy i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. 

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele  Garnizonowym w Kielcach, którą celebrował  proboszcz  ppłk Grzegorz Kamiński wraz z kapelanem  Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ks. nadkom. Krzysztofem Skałkowskim.

Obstawę liturgiczną  zapełnili funkcjonariusze i pracownicy  Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, a o oprawę muzyczną  zadbał  chór  parafii garnizonowej pod dyrekcją Pani Edyty Bobryk.

Uroczystość wręczenia  odznaczeń, awansów i wyróżnień odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury  w Kielcach, w której  uczestniczył Pan Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, z-ca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski. Wśród przybyłych gości byli posłowie, władze  samorządowe, przedstawiciele  służb mundurowych,  instytucji i organów współpracujących z tut. Izbą, a także kadra kierownicza i przedstawiciele Związków  Zawodowych.

Z okazji  obchodzonego święta dyrektor IAS w Kielcach i zaproszeni goście złożyli podziękowania pracownikom i funkcjonariuszom za dobrą i rzetelną pracę, gratulując jednocześnie  wszystkim  odznaczonym , awansowanym i wyróżnionym.

Złotym  i srebrnym  medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za  długoletnią służbę Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski odznaczył 8 pracowników.
Na wniosek Dyrektora tut. Izby, Szef Krajowej Administracji Skarbowej mianował 5 oficerów  na  wyższe stopnie służbowe.  Dyrektor awansował także 1 funkcjonariusza w korpusie aspirantów, 11 pracowników cywilnych na wyższe stanowiska, a 14  wyróżnił wręczając  dyplomy uznania.