«Powrót

Olej smarowy w napędowym

Olej smarowy w napędowym

Olej smarowy w napędowym

Oznakowany samochód służbowy  służby celno-skarbowej

Na jednej ze stacji paliw w powiecie koneckim, funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przeprowadzili kontrolę jakości oferowanego do sprzedaży oleju napędowego. Badania laboratoryjne wykazały obecność komponentów olejów smarowych. Oznacza to, że właściciel stacji oszukiwał i Skarb Państwa i klientów. Co prawda parametry oleju smarowego są zbliżone do napędowego, jednak w perspektywie  dłuższego  okresu mieszanka  taka   pogarsza stan techniczny  pojazdu, a nawet może prowadzić do poważnych  uszkodzeń.

Właściciel stacji wprowadził do obrotu nielegalne paliwo, czym naruszył  przepisy prawa. Uszczuplone  należności od 5 000 litrów  wynoszą: 8.985 zł tytułem podatków, 799 zł opłaty paliwowej.

Wobec właściciela stacji trwa  postępowanie, który będzie musiał  uiścić wyliczone  uszczuplenia