«Powrót

Optymalizacja podatkowa nie popłaca

Optymalizacja podatkowa nie popłaca

Optymalizacja podatkowa nie popłaca

Funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach zakończyli we wrześniu br. kontrole celno-skarbowe wobec podatników chcących zaoszczędzić na podatkach poprzez wykorzystanie faktur nie dokumentujących rzeczywistych transakcji.

U kontrolowanych podatników ujawniono faktury wystawione przez podmiot, którego głównym przedmiotem działalności była „produkcja" faktur. U dwóch przypadkach kontrola zakwestionowała faktury dokumentujące niewykonane roboty na kwotę ponad  303 tys. zł. Kontrolowani skorygowali złożone uprzednio deklaracje i zeznania podatkowe oraz wpłacili do budżetu zaległości w podatku od towarów i usług i w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki za zwłokę na kwotę 110 tys. zł. „Przedsiębiorczymi" wystawcami faktur zajmą się teraz organa ścigania.