«Powrót

Spotkanie z młodzieżą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Spotkanie z młodzieżą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Spotkanie z młodzieżą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedstawiciele  Izby  Administracji  Skarbowej i Policji w szkole  podczas prelekcji.
Szkolenie dla młodzieży
Szkolenie dla młodzieży

6 lutego br. przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i Komendy Miejskiej Policji w Ostrowcu Św. przeprowadzili w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowcu  Świętokrzyskim szkolenia dla uczniów klas  III.

W województwie świętokrzyskim zbliżają się ferie zimowe. Wielu uczniów korzystając z przerwy w nauce  wyjeżdża za granicę, a część bierze udział także w praktykach zagranicznych. Tematem  przewodnim  tej nietypowej lekcji były zatem zagadnienia dotyczące ograniczeń i norm w przywozie i wywozie towarów w bagażu  podróżnego. Młodzież  dowiedziała się jakich towarów nie można przewozić, a na jakie nałożono normy ilościowe lub wartościowe, m.in. w zakresie przewozu pieniędzy, leków, broni, zabytków, żywności oraz do jakiej wartości  można kupować towary jako prezenty. Ciekawostką, ze względu na prezentowane podczas lekcji  skóry z węży, torebki z krokodyla czy koralowce, były informacje dotyczące ochrony  dziko żyjących gatunków  flory i fauny  objętych  Konwencją Waszyngtońską CITES, której  Polska  jest  stroną od 1973 roku.

W dalszej części prelekcji o bezpieczeństwie,  wskazano młodzieży obszary, na które jest szczególnie narażona m.in.: hazard, alkohol, narkotyki, dopalacze i towary podrabiane. Bardzo łatwy dostęp przez internet do  towarów  niewiadomego  pochodzenia, niesprawdzonych i bez  atestów - to  kolejne  zagadnienie omówione przez pracownika  IAS w Kielcach. Celowym też było ustalenie  daty spotkania na  6  lutego, na który przypada  „dzień bezpiecznego  internetu".

W trakcje szkolenia wyświetlono policyjne materiały filmowe o handlu żywym towarem, przemocy fizycznej i wykorzystywaniu porwanych ludzi do niewolniczej pracy. Funkcjonariuszka Policji opowiadała młodzieży także o poszanowaniu praw i wolności człowieka. Wskazała instytucje, adresy e-mailowe i telefony, pod którymi można szukać  pomocy. 

Wspólna lekcja o bezpieczeństwie przeprowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej  w Kielcach i Policję w Ostrowcu Św. spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony  młodzieży i  opiekunów.