«Powrót

Szkolenie na temat legalności zatrudnienia cudzoziemców w gospodarstwach rolnych

Szkolenie na temat legalności zatrudnienia cudzoziemców w gospodarstwach rolnych

Szkolenie na temat legalności zatrudnienia cudzoziemców w gospodarstwach rolnych

pracownicy kieleckich urzędów skarbowych podczas wykładu

24 lutego 2017 r. na zaproszenie Urzędu Gminy w Bielinach pracownicy Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uczestniczyli w szkoleniu dla rolników dotyczącym problematyki legalności zatrudnienia cudzoziemców w gospodarstwach rolnych.

W spotkaniu udział wzięli Włodarze Gminy Bieliny, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, Placówki Straży Granicznej w Kielcach oraz lokalna społeczność.

Podczas szkolenia pracownicy urzędów skarbowych omówili kwestię opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia cudzoziemców na umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 60 osób, było również okazją do przekazania materiałów związanych z promocją elektronicznego rozliczenia rocznego oraz akcją Narodowej Loterii Paragonowej.