Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  banery przedstawiające Fundusze Europejskie

  W dniu 13 kwietnia 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach podpisała umowę nr POIS.01.03.01-00-0071/16-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Izby Skarbowej w Kielcach".
  Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

  Celem Projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.
  Planowane efekty:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 26,91 Mg CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 480,38 GJ/rok,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej: 146 781,80  kWh/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 480,38 GJ/rok.

  Zakres przedsięwzięcia, wynikający z przeprowadzonego audytu energetycznego, zmierzający do osiągnięcia powyższego celu, obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

  • ocieplenie przegrody: stropodach wentylowany,  ocieplenie przegrody: ściana zewnętrzna osłonowa, ocieplenie przegrody: ściana zewnętrzna szczytowa,
  • wymianę okien zewnętrznych na nowe,
  • wymianę instalacji systemu grzewczego.

  Finansowanie Projektu:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  964 545,00 PLN,
  • kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 799 998,75 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.    

  Zgłaszanie nieprawidłowości:
  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzia do zgłaszania  wszelkich informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.   

  W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza  zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.