«Powrót

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej, poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz podległych urzędów skarbowych, natomiast sobota 9 września 2017 r. będzie dniem pracującym.