«Powrót

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla organów uprawnionych do występowania o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla organów uprawnionych do występowania o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla organów uprawnionych do występowania o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego

Dostęp do rejestru będzie przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr, którym aktualnie jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej