«Powrót

Ograniczenia w przywozie towarów do Państwa Katar

Ograniczenia w przywozie towarów do Państwa Katar

Ograniczenia w przywozie towarów do Państwa Katar

W związku z informacją przekazaną przez Ambasadę Państwa Katar, Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje o wprowadzeniu zakazu przywozu do Państwa Katar następujących towarów:

  1. papierosów elektronicznych i „szisz" lub podobnych akcesoriów do palenia,
  2. bezdymnych produktów tytoniowych, w tym tytoniu do żucia i ssania,
  3. wszelkich podręcznych akcesoriów używanych do żucia tytoniu,
  4. automatów do sprzedaży wyrobów tytoniowych,
  5. materiałów służących reklamie, promocji lub sponsorowaniu tytoniu oraz produktów pochodnych.

Importerzy i osoby odwiedzające Państwo Katar, posiadające którykolwiek z ww.
towarów, zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę Państwa Katar ponosić będą odpowiedzialność prawną.