«Powrót

Sprostowanie do artykułów prasowych Gazety Wyborczej

Sprostowanie do artykułów prasowych Gazety Wyborczej

Sprostowanie do artykułów prasowych Gazety Wyborczej

W artykule autorstwa red. Angeliny Kosiek pod tytułem „Skarbówka prosi o pomoc"  opublikowanym  w dniu 10 sierpnia br . w wydaniu  papierowym Gazety Wyborczej oraz w dniu 9 sierpnia br. na portalu internetowym pod adresem: http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,22213352,co-dziesiaty-celnik-i-pracownik-swietokrzyskiej-skarbowki-traci.html, pt.„Co Dziesiąty  celnik i pracownik skarbówki traci pracę. Proszą o pomoc RPO", podano Czytelnikom nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.

 

Nieprawdą jest informacja, że „wszyscy  pracownicy skarbówki, administracji podatkowej i celnicy dostali wypowiedzenia".  Żadnemu  pracownikowi  nie  wręczono  wypowiedzenia.  Zgodnie z art. 165 ust 7 ustawy z 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę o Krajowej  Administracji Skarbowej  (Dz.U.poz. 1948, z późn zm. ) pracownikom, funkcjonariuszom składano  propozycje  określającą nowe  warunki  zatrudnienia.

Nieprawdą jest  informacja, że pracy  nie  otrzymały małżeństwa. Wśród  47  małżeństw, które  pracują w tut. Izbie propozycji pracy nie otrzymało tylko 1 małżeństwo, a przypadków, gdzie tylko 1 ze współmałżonków  nie otrzymało propozycji pracy  jest 8.

Zawarte w artykułach twierdzenia, że „pracy  nie  otrzymały 4 osoby walczące  z chorobami nowotworowymi i samotne matki" sugeruje, jakoby  Dyrektor IAS w Kielcach wiedział o  wszystkich  tych  przypadkach  wrażliwych, co jest nieprawdą. Dyrektor jako pracodawca nie  ma  wglądu  do  kartotek medycznych  pracowników i nie analizuje szczegółowo zwolnień lekarskich. To samo dotyczy sytuacji osób samotnych, czy żyjących w związkach  nieformalnych.