«Powrót

Wyjaśnienie do artykułu Gazety Ostrowieckiej „Fiskus grilluje nowożeńców” z dnia 5 lutego 2018 r. oraz innych publikacji medialnych

Wyjaśnienie do artykułu Gazety Ostrowieckiej „Fiskus grilluje nowożeńców” z dnia 5 lutego 2018 r. oraz innych publikacji medialnych

Wyjaśnienie do artykułu Gazety Ostrowieckiej „Fiskus grilluje nowożeńców” z dnia 5 lutego 2018 r. oraz innych publikacji medialnych

W odniesieniu do artykułu „Fiskus grilluje nowożeńców" opublikowanego na łamach Gazety Ostrowieckiej w dniu 5 lutego 2018 r. i ukazujących się w ślad za nim innych publikacji medialnych - Izba Administracji Skarbowej w Kielcach informuje, że jednym z priorytetowych zadań  Krajowej Administracji Skarbowej jest likwidacja szarej strefy.

Urzędy skarbowe woj. świętokrzyskiego, w ramach swoich uprawnień, prowadzą kontrole podatkowe w różnych obszarach. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął kontrolę u jednego z podmiotów świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć okolicznościowych, m.in. wesel, komunii. Materiał dowodowy podczas toczącej się kontroli zbierany był z różnych źródeł. W związku z pozyskanymi informacjami urząd skarbowy wytypował grupę osób, które mogły korzystać z usług kontrolowanego podmiotu i zwrócił się  do nich z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w zakresie zakupu usług związanych z organizacją przyjęcia.

Nieprawdą jest, jak podają przekazy medialne, że urząd skarbowy „wzywał i groził" konsekwencjami karnymi za nieprzekazanie przez nowożeńców informacji, bowiem udzielenie wszelkich wyjaśnień miało wyłącznie charakter dobrowolny, a brak ich udzielenia   nie wiązał się z żadnymi karami. Osoby mogły przekazać informacje drogą pocztową lub elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP, bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Tytuł artykułu „Fiskus grilluje nowożeńców" może wskazywać na negatywne działanie urzędu i sugerować, że kontrolą podatkową objęci byli usługobiorcy np. nowożeńcy, co jest oczywiście nieprawdą i pozostaje w sprzeczności z realiami sprawy. Podkreślić należy,  że to podmiot świadczący usługi był przedmiotem kontroli podatkowej, a nie osoby nabywające usługi.