«Powrót

Zmiana nazwy ulicy dla Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju

Zmiana nazwy ulicy dla Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju

Zmiana nazwy ulicy dla Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju informuje, że w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXIX/395/2017 z dnia 25 maja 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy ulicy z dotychczasowej 12 Stycznia na ulicę Parkową.

W związku z powyższym Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju mieści się przy
ul. Parkowej 17.