«Powrót

Zmiana siedziby Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Zmiana siedziby Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Zmiana siedziby Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Z dniem 1 marca 2017 r. siedziba Izby Administracji Skarbowej w Kielcach mieści się przy ul. Sandomierskiej 105, 25-324 Kielce.

Dodatkowo informujemy, że od 1 marca br. zacznie funkcjonować Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach pod adresem: ul. Wesoła 56, 25-363 Kielce, natomiast Delegatura Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach pod adresem: ul. Ściegiennego 264D, 25-116 Kielce.

Nie ulegną zmianie lokalizacje Oddziałów Celnych w Kielcach, Starachowicach i Sandomierzu.