PLiki do pobrania

    PLiki do pobrania

    PLiki do pobrania

    1. Oświadczenie majatkowe osoba fizyczna

    2. Oświadczenie majątkowe osoba prawna

    3. Ulga w spłacie zobowiązań