«Powrót

Projekt Akademia

Projekt Akademia

Projekt Akademia

Dzieci  podczas zajęć  edukacyjnych.

Projekt Akademia  ma na celu promocję KAS poprzez działania edukacyjne kierowane przede wszystkim do najmłodszych, ale też do młodzieży i dorosłych.
Podczas spotkań edukacyjnych przekazaywane są informacje o organizacji,  podstawowych  zadaniach i roli jaką spełnia obecnie Krajowa Administracja Skarbowa w państwie.
Pracownicy urzędów skarbowych opowiadają o swojej pracy w kontekście obowiązków podatkowych. Natomiast funkcjonariusze celno-skarbowi  przybliżają zasady przekraczania granicy, jak najlepiej przygotować się do podróży za granicę, jakie towary mogą się znaleźć w bagażu podróżnego, a które są z kolei objęte zakazami czy ograniczeniami.
Ponadto, uczestnicy spotkań zapoznawani są z innymi zagadnieniami związanymi z pracą funkcjonariuszy celno-skarbowych m.in. w zakresie  ochrony ginących gatunków CITES  oraz z problematyką uzależnień od narkotyków i hazardu.