«Powrót

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w związku z opublikowanym artykułem na łamach Pulsu Biznesu

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w związku z opublikowanym artykułem na łamach Pulsu Biznesu

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w związku z opublikowanym artykułem na łamach Pulsu Biznesu

W nawiązaniu  do artykułu „Fiskus jak Janosik – łupi tylko bogatych", opublikowanego na łamach „Pulsu Biznesu" w dniu 8 sierpnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach uprzejmie wyjaśnia, że nie jest i nigdy nie było celem Izby, aby stan majątkowy podatnika był przesłanką wszczęcia kontroli podatkowej czy celno-skarbowej.
Zaprezentowany w ww. artykule fragment wewnętrznej korespondencji między Zastępcą Dyrektora nadzorującym Pion Kontroli a Naczelnikami podległych urzędów skarbowych i Naczelnikiem urzędu celno-skarbowego jest wyrwany z kontekstu i nie oddaje kierunków obranych przez Izbę w woj. świętokrzyskim.
Przeprowadzanie kontroli podatkowej i celno-skarbowej ograniczone jest do tych przypadków gdzie inne - mniej uciążliwe dla podatnika narzędzia nie znajdują zastosowania.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach konsekwentnie realizuje działania zmierzające do dobrowolnego regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i zmniejszania liczby uciążliwych dla nich kontroli. Działania te znajdują odzwierciedlenie w statystykach – województwo świętokrzyskie jest jednym z  województw, gdzie redukcja liczby kontroli podatkowych jest najwyższa w skali kraju. W okresie od stycznia do maja 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba kontroli zmniejszyła się o ok. 65%.