Centra obsługi

  Centra obsługi

  Centra obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie świętokrzyskim centra obsługi funkcjonują:

  • przy Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu, ul. Żydowska 1,
  • przy Urzędzie Skarbowym w Starachowicach, ul. Składowa 33.

  Więcej informacji na temat centrów obsługi na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Wykaz centrów obsługi funkcjonujących w kraju na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)