Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej oraz organem administracji rządowej niezespolonej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Kielcach  za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności: ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jak również zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:44 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2021 09:47
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień
  Rejestr zmian