Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

   

  zdjęcie graficzne ucha na niebieskim tle

  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) –Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  3. korzystanie z poczty elektronicznej,
  4. przesyłanie faksów,
  5. korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

    3. świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowego w Kielcach udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:

  • poczta elektroniczna: ickielce.sekretariat@mf.gov.pl
  • fax: (41) 36 42 847
  • telefon: (41) 36 42 810
  • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Świętokrzyskim Urzędzie Celno-Skarbowego w Kielcach (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

  Dodatkowo informuję, że Świętokrzyski Urząd Celno - Skarbowy dysponuje platformą dla osób niepełnosprawnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 07.03.2017 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017 12:02
  Autor: Joanna Kępa Osoba publikująca: Joanna Kępa Osoba modyfikująca: Joanna Kępa