Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.01.2017 Data publikacji: 26.05.2015 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2021 09:49
  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień
  Rejestr zmian