Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Koordynator: 
   Elżbieta Pastuszka
   

  Tel. 41 36 47 525
  e-mail: elzbieta.pastuszka@mf.gov.pl

  Zastępca koordynatora:
  Małgorzata Bębacz
  Tel. 41 36 47 525
  e-mail: malgorzata.bebacz@mf.gov.pl

  Rejestr zmian