Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 613),
  • Ustawa z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy,
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego,
  • Ustawa z 28 września 1991r. o kontroli skarbowej,
  • Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 26.05.2015 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2021 10:40
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień