Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej:

  • Sekretariat - 41 350 11 30
  • Fax - 41 350 11 40
  • Sala obsługi podatnika - 41 350 11 47
  • Zeznania roczne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą -  41 350 11 44, 41 350 11 42
  • Zeznania roczne dla podatników nie prowadzących działalność gospodarczej -  41 350 11 44, 41 350 11 42
  • Zwrot VAT za materiały budowlane - 41 350 11 43,  41 350 11 44
  • Rejestracja umów cywilno-prawnych - 41 350 11 44, 41 350 11 47, 41 350 11 42
  • Podatek VAT - 41 350 11 34, 41 350 11 44
  • Kontrola podatkowa - 41 350 11 38, 41 350 11 37
  • Kasy fiskalne - 41 350 11 44, 41 350 11 47, 41 350 11 42
  • Sprawy karne skarbowe - 41 350 11 41
  • Rachunkowość podatkowa – 41 350 11 32, 41 350 11 36