Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej przyjmuje klientów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień w:

  • poniedziałek: 8.00 – 18.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

  Dla klientów Urzędu udostępniono druki oraz wnioski ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są na Sali Obsługi Podatnika.

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię ogólną Urzędu (pokój nr 110 –  I piętro).

  Dokumenty składane przez podatników przyjmowane są na Sali Obsługi Podatnika oraz na kancelarii Urzędu (pokój nr 110 – I piętro).

   

  Skargi i wnioski:

  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika Urzędu (sekretariat – pokój 110 – I piętro) w:

  • poniedziałek w godzinach: 15:30 - 16:30,
  • wtorek - piatek w godzinach:  8:00-15:00

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

   

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

   

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Przekazanie dokumentu odbywa sie poprzez platformę ePUAP.