Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno–skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

 •     rejestracji podmiotów,
 •     przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych,     gazowych, tytoniowych,
 •     przyjmowania deklaracji podatkowych,
 •     wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
 •     przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
 •     przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
 •     znaków akcyzy,
  wykonywać będzie:
  - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  AKCYZA (link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów)