Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego - Iwona Maleszak

  z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego - Renata Kałuzińska

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:56 Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2019 10:30
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich Osoba publikująca: Maria Bojczuk Osoba modyfikująca: Joanna Kępa
  Rejestr zmian