Objaśnienia podatkowe

    Objaśnienia podatkowe

    Objaśnienia podatkowe

    W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) publikowane są ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego – objaśnienia podatkowe.