Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera generator w nowym oknie).

   

  Numer konta w NBP (Centrala):

  23 1010 0071 2223 2609 3400 0000 - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (od 1 stycznia 2020 r.)

  Numer konta w NBP Oddział Okręgowy w Kielcach:

  56 1010 1238 0811 7113 9120 0000 - należności dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej

  Numer konta w NBP Oddział Okręgowy  w Bydgoszczy:

  66 1010 0055 0202 6090 0007 0000- zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 - „MANDATY" rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 - „MANDAT-JNG" rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 13:52 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 12:57
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Agnieszka Kisiel
  Rejestr zmian