«Powrót

Kontrole w urzędzie skarbowym

Kontrole w urzędzie skarbowym

Kontrole w urzędzie skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w urzędzie skarbowym.

Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed dniem 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu w zakładce "Redakcja".

 

 

Rejestr zmian