Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym;
  • telefonicznie – pod numerem telefonu 15 833 18 36 lub 887 472 990;
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Sandomierzu przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Dla klientów Urzędu wkrótce będa opracowane karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone będą w Sali Obsługi Podatnika. 

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię ogólną Urzędu (pokój nr D2, piętro  nr 1).

  Dokumenty składane przez podatników przyjmowane są na Sali obsługi klienta.

  Skargi i wnioski:

  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika urzędu (sekretariat – pokój D2A - 1 piętro) lub Zastępcę Naczelnika ( sekretariat – pokój D2B 1 - piętro):

  • w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 16:30,
  • od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00.

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Przekazanie dokumentu odbywa sie poprzez platformę ePUAP.