«Powrót

e-TOOL, dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

e-TOOL, dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

e-TOOL, dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem wniesienia opłaty za przejazd autostradą na odcinkach państwowych autostrad płatnych A2 (Konin – Stryków ) i A4 (Wrocław – Sośnica) przez użytkowników pojazdów lekkich informujemy, że niewniesienie tej opłaty w ustawowym terminie skutkuje wystawieniem wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł zgodnie z ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dodatkową opłatę należy wpłacać na dedykowany rachunek bankowy urzędu skarbowego własciwego dla osoby wnoszącej opłatę.

Wszelkie informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w serwisie internetowym www.etoll.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)