Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym;
  • telefonicznie – pod numerem telefonu 41 394 10 38 lub 887 472 987;
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy we Włoszczowie przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są w Sali Obsługi Podatnika  i na stronie internetowej urzędu w nastęnym artykule.

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię ogólną Urzędu (pokój nr 22 - parter).

  Dokumenty składane przez podatników przyjmowane są na Sali Obsługi Podatnika.

  Skargi i wnioski:

  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika Urzędu (sekretariat – pokój nr 22 - parter):

  •      w  poniedziałek w godzinach: 9:00 - 16:30,
  •      w czwartek w godzinach: 9:00 - 14:00.

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Przekazanie dokumentu odbywa sie poprzez platformę ePUAP.

  Karty informacyjne

  Karty informacyjne

  Karty informacyjne

  REJESTRACJA

  L.p.

  Nazwa karty

  Numer karty

  1.

  Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika

  KI-012/3

  2.

  Wybór formy opodatkowania

  KI-016/3

  3.

  Rejestracja w zakresie podatku VAT

  KI-010/3

  4.

  Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE

  KI-013/3

  5.

  Likwidacja działalności gospodarczej

  KI-006/3

  6.

  Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP

  KI-009/3

  PODATKI MAJĄTKOWE

  1.

  Nabycie spadku

  KI-024/3

  2.

  Nabycie darowizny

  KI-023/3

  3.

  Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia

  KI-025/3

  4.

  Zakup samochodu oraz innych rzeczy lub prawa majątkowego

  KI-002/3

  5.

  Zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

  KI-021/3

  PODATEK DOCHODOWY

  1.

  Opodatkowanie w formie karty podatkowej

  KI-004/3

  2.

  Zgłoszenie zmian w karcie podatkowej

  KI-026/3

  3.

  Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej

  KI-008/3

  4.

  Opodatkowanie osób duchownych

  KI-007/3

  5.

  Rozliczenie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości

  KI-003/3

  6.

  Przychody z najmu, dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą

  KI-005/3

  7.

  Przychody z najmu (okazjonalnego) lokalu mieszkalnego

  KI-001/3

  PODATEK VAT

  1.

  Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej

  KI-014/3

  2.

  Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

  KI-027/3

  3.

  Zakończenie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

  KI-018/3

  4.

  Zwrot  niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zawiązku z zakupem pierwszego własnego mieszkania

  KI-028/3

  ZAŚWIADCZENIA

  1.

  Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

  KI-020/3

  2.

  Zaświadczenia o pomocy de minimis

  KI-019/3

  3.

  Wypis  z Rejestru Zastawów Skarbowych

  KI-017/3

  ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  1.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  KI-015/3

  SPRAWY RÓŻNE

  1.

  Uzyskanie kserokopii dokumentu złożonego przez podatnika

  KI-011/3

  2.

  Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

  KI-022/3

  3.

  Wnioskowanie o zwrot nadpłaty

  KI-030/3

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2018 Data publikacji: 14.05.2018 12:52 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 12:51
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień
  Rejestr zmian