Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

  Archiwalne informacje o stanie spraw prowadzonych w Urzędzie Skarbowym przed dniem 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP US w zakładce "Redakcja".

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 14:09 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2021 10:29
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień
  Rejestr zmian