«Powrót

Punkt Wsparcia Podatnika w Moskorzewie

Punkt Wsparcia Podatnika w Moskorzewie

Punkt Wsparcia Podatnika w Moskorzewie

W dniu 20 lutego 2020 r., w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i Wójtem Gminy Moskorzew, po raz kolejny został utworzony Punkt Wsparcia Podatnika w Moskorzewie.

Zasadniczym celem utworzonego punktu jest zapewnienie wsparcia podatnika i płatnika z terenu Gminy Moskorzew i gmin ościennych w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Wzajemna współpraca obejmować będzie realizację zadań polegających, w szczególności na:

  • przyjmowaniu zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielaniu wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań podatkowych, deklaracji;
  • udzielaniu wyjaśnień dotyczących obowiązków rejestracyjnych i podatkowych podmiotom, które zamierzają rozpocząć/zlikwidować prowadzenie działalności gospodarczej.