«Powrót

Informacja o działalności w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o działalności w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o działalności w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Siedziba Urzędu znajduje się przy ul. Częstochowskiej 20 w Kielcach.

Na czele Urzędu stoi Naczelnik, który podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
Naczelnikowi w pracy pomagają zastępcy oraz pracownicy.
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie KAS).
W całym kraju jest wiele takich urzędów skarbowych.

KAS w naszym województwie

Świętokrzyską KAS tworzą:

 • izba administracji skarbowej,
 • urzędy skarbowe (15),
 • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działa delegatura urzędu celno-skarbowego i oddziały celne (3).

Logo Krajowej Administracji Skarbowej, w skrócie KAS.

 

Czym zajmuje się Izba?

Dyrektor Izby nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Czym zajmuje się urząd skarbowy?

Urząd skarbowy, m.in.:

 • obsługuje i wspiera podatników w prawidłowym płaceniu podatków;
 • prowadzi kontrole, czyli sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów;
 • pobiera zaległości podatkowe, gdy ludzie nie płacą podatków w terminie;
 • zapewnia wpływ pieniędzy do budżetu państwa, dzięki czemu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w nim obywateli.

Formularz podatkowy i segregator z napisem podatki.
 

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy, m.in:

 • prowadzi kontrole celno-skarbowe czyli sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów prawa;
 • pobiera opłaty związane z przewozem towarów przez granicę;
 • walczy z przestępczością gospodarczą.

Funkcjonariusz KAS trzyma w dłoniach karton z nielegalnymi papierosami. W tle cała paleta podobnych kartonów.
 

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej Urzędu znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Dostępność architektoniczna.

Osoba siedząca na wózku inwalidzkim.
 

Kontakt z Drugim Urzędem Skarbowym w Kielcach

Piktogramy słuchawka, list, smartfon.

Aby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Drugi Urząd Skarbowy w  Kielcach, ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce;
 2. wysłać e-mail na adres: 2us.kielce@mf.gov.pl
 3. wysłać faks na numer: (41) 36 47 250;
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: (41) 36 47 203;
 5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. 
Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z urzędem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Dwie uśmiechnięte kobiety rozmawiające w języku migowym. designed by Freepick
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: Dostępność/Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.09.2020 Data publikacji: 03.09.2020 11:04 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2023 08:31
Autor: Anna Stępień Osoba publikująca: Anna Stępień Osoba modyfikująca: Anna Stępień