Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wprowadzenie na gruncie ustawy o podatku akcyzowym instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych (link otwiera nową stronę w innym serwisie).