Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym;
  • telefonicznie – pod numerem telefonu 41 378 51 51, 516 194 376
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są w Sali Obsługi Podatnika.

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez Sekretariat Urzędu (pokój nr 12 - I piętro ).

  Dokumenty składane przez podatników przyjmowane są na Sali obsługi (parter) oraz w Sekretariacie ( pokój nr 12 – I piętro).

  Skargi i wnioski:

  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są  przez  Naczelnika Urzędu (sekretariat – pokój Nr 12 - I piętro):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:30;
  • od wtorku do piątku  w godzinach 8:00 - 15:00.

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Przekazanie dokumentu odbywa sie poprzez platformę ePUAP.