«Powrót

Polski Ład dla rodzin - 350 uczestników livechata

Polski Ład dla rodzin - 350 uczestników livechata

Polski Ład dla rodzin - 350 uczestników livechata

w lewym górnym rogu napis Polski Ład, a pośrodku rodzina z dziećmi na wycieczce rowerowej
  • Ministerstwo Finansów (MF) wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowały wczoraj, tj. 2 lutego 2022 r. spotkanie on-line o Polskim Ładzie dla rodzin.
  • Rozmawiano przede wszystkim o uldze dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci.
  • Na pytania odpowiadali eksperci MF i Krajowej Administracji Skarbowej.

W otwartym dla wszystkich zainteresowanych spotkaniu wzięło udział ok. 350 uczestników, głównie rodzin wielodzietnych ale również przedstawicieli organizacji pozarządowych i liderów opinii. Prowadzący na bieżąco odpowiadali na pytania i wątpliwości uczestników.

„Zdajemy sobie sprawę, że dziś każda rodzina musi się odnaleźć w nowej sytuacji, dlatego chcemy być również dostarczycielami wiedzy w zakresie nowej reformy podatkowej. Potrzebne są spotkania, takie jak to, które w jasny sposób przedstawiają założenia prorodzinnych rozwiązań w tym Ulgi dla rodzin 4 +" – powiedziała Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Polski Ład dla rodzin

Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej, która wyniesie łącznie aż 60 000 zł (2 x 30 000 zł). Rodziny korzystają też z podwyższonego do 120 000 zł progu podatkowego dla każdego małżonka.

Dzięki uldze dla klasy średniej zmiany podatkowe będą neutralne również dla wspólnie rozliczających się małżonków. Z preferencji mogą korzystać obydwoje małżonkowie, nawet gdy zarabia tylko jeden z nich. Warunkiem jest złożenie wspólnego zeznania podatkowego i to, aby po podziale kwoty przychodów uprawniających do ulgi na pół, przychód mieścił się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Nawet jeśli istnieje dysproporcja między przychodami małżonków i np. jeden przekracza limit ulgi, a drugi w ogóle nie zarabia, to też mogą skorzystać z odliczenia.

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

To rozwiązanie dla wszystkich rodziców – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie zapłaci PIT. W przypadku obojga rodziców będzie to 171 056 zł.

Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad 85 528 zł. Nawet przekroczenie kwoty 85 528 zł bez PIT nie zawsze oznaczać będzie konieczność zapłaty PIT, bo rodzic lub opiekunowie prawni którzy rozlicza się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu skorzystają z 30 000 zł kwoty wolnej.

W sumie więc rodzic lub opiekun prawny rozliczający się według skali, nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł). Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie aż 231 056 zł (2 x 85 528 zł + 2 x 30 000 zł).

Co ważne, rodzice będą mogli skorzystać z ulgi PIT-0 dla rodzin 4+ za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie pod koniec roku np. dopiero 31 grudnia. Warto dodać, że mogą oni korzystać z ulgi zarówno w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. Sami o tym decydują.

Prezentacja o Uldze dla rodzin 4+.