«Powrót

Usługa EETS już dostępna w Polsce

Usługa EETS już dostępna w Polsce

Usługa EETS już dostępna w Polsce

Na czerwonym tle napis w kolorze białym: eTOLL
  • 17 października 2022 r. Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS).
  • Dzięki EETS możliwe jest wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service - EETS) umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą usługi EETS, przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU, z ang. On Board Unit). EETS ułatwia przewoźnikom międzynarodowym uiszczanie opłat drogowych i realizację przejazdów. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności montażu i demontażu w pojeździe różnych urządzeń służących do naliczania stosownej opłaty, w zależności od kraju przejazdu i dostawcy usługi poboru opłat – wystarczy jedno urządzenie pokładowe.

Pierwszym, akredytowanym dostawcą EETS w Polsce jest firma Telepass S.p.A. Wkrótce usługę będzie można nabyć także u innych dostawców.

Zmiany dla użytkowników e-TOLL

Użytkownicy systemu e-TOLL, którzy chcą skorzystać z  EETS, powinni skontaktować się z akredytowanym dostawcą EETS lub postępować zgodnie z informacjami opublikowanymi  na stronie internetowej www.telepass.com/en/truck

Na podstawie umowy zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dostawca EETS przejmuje część  zadań w zakresie poboru opłatyDostawca zapewnia urządzenie pokładowe OBU, niezbędne do naliczenia oraz pobrania należnej opłaty za przejazd. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS a Szefem KAS.