Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  W zakresie Kontroli Zarządczej Naczelnicy Urzędów Skarbowych:

  1. Monitorują i oceniają stopień realizacji celów, mierników oraz zadań przyjętych w planie celów/zadań na poziomie lokalnym.
  2. Przekazują informacje o zagrożeniach realizacji celów i zadań oraz podjętych działaniach w celu zminimalizowania zagrożenia (stosowanie systemu zarządzania ryzykiem).
  3. Przekazują do Izby Administracji Skarbowej informacje w zakresie oceny stopnia realizacji celów, zadań poziomu wykonania mierników określonych przez Dyrektora w planie celów/zadań.
  4. Identyfikują ryzyka, analizują ryzyka i podejmują działania w celu zminimalizowania skutków ryzyka lub prawdopodobieństwie jego wystąpienia oraz przekazują informacje w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
  5. Uczestniczą w procesie samooceny kontroli zarządczej w terminie umożliwiającym wykorzystanie jej wyników do sporządzenia informacji o stanie kontroli zarządczej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 26.05.2015 15:16 Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2019 13:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Joanna Kępa
  Rejestr zmian